Är LeaseCloud ett leasingbolag?

LeaseCloud är inget leasingbolag. Vi samarbetar med flera olika Leasingbolag och kan med det erbjuda olika alternativ till dig som handlare.

Vad kostar det?

Vi har olika affärsmodeller beroende på hur du vill arbeta med leasing och vilken typ av produkter som skall leasas. En vanlig modell är att vi, istället för att ta betalt från dig som handlare, har en affärsrelation med leasingbolagen som bygger på volym och att vi automatiserar deras process.

Blir leasing dyrare genom er än om vi har ett avtal direkt med leasingbolaget?

Omsätter ni under 10 miljoner på leasing så kommer det inte att bli dyrare att använda oss jämfört med att avtala direkt med leasingbolagen. Oavsett leasingomsättning erbjuder vi digitala verktyg som de flesta leasingbolag inte har möjlighet att erbjuda. Eftersom allt sker digitalt och automatiserat blir det i regel mer kostnadseffektivt att arbeta med leasing genom LeaseCloud.

Vad händer efter avtalstidens slut?

Efter avtalstidens slut kan kunden byta ut produkterna till nya, köpa loss eller bara lämna tillbaka så tar vi hand om dem.

Vad innebär restvärde?

Restvärdet är kostnaden för att köpa loss utrustningen vid avtalstidens slut. Normalt cirka 10% av nypriset men kan variera och även garanteras av handlaren för att få ner månadskostnaden.

Kan slutkund byta produkter under avtalstiden?

Ja, och genom att förlänga avtalet finns det många möjligheter att göra det utan att månadskostnaden förändras.

Vad är inkluderat i försäkringen?

Olycksfall och stöld. Självrisken är 1500kr och produkterna är fullvärdesförsäkrade.

Varför är försäkring obligatoriskt?

Eftersom det är leasingbolaget som äger telefonen behöver all utrustning man leasar vara ordentligt försäkrat. Kunds egna företagsförsäkring kan i vissa fall räcka, skicka över försäkringsbrevet så kan vi kontrollera om försäkringen räcker till.

Mina kunder tycker att leasing är dyrare än att köpa, vad svarar jag på det?

Leasing är ingen avbetalning, kunden hyr produkterna, och har möjlighet att uppgradera, lämna tillbaka eller utöka avtalet under avtalstidens gång. Bokföringsmässigt lägger kunden leasingavgiften som en löpande kostnad – att jämföra med en tillgång som skall skrivas av varje år när man köper och äger. Enkelt och flexibelt. Leasing är alltså en tjänst som kunden får betala för.

Många handlare väljer att garantera ett restvärde vilket innebär att man skjuter förtjänsten framför sig men öppnar för att göra en affär i slutet på avtalstiden. Perfekt för handlare som funderar på eller som har en etablerad affär med begagnade produkter. Även begagnade produkter kan leasas.