Det finns många sätt att arbeta med leasing och den här demoshoppen syftar till att visa exempel på hur olika produkter och tjänster kan presenteras med leasing i en webshop.

Samtliga priser är baserade på kontantpriser –  vissa priser inkluderar ett garanterat restvärde.

Leasing Simplified

Vi har utvecklat LeaseCloud med stort fokus på enkelhet och säkerhet. Det betyder att det skall vara enkelt för dig som e-handlare att ansluta sig till och att använda LeaseCloud. Antingen med hjälp av våra betalningsmoduler, en komplett leasingshop (som den här) eller genom våra olika SDK.

Det skall även vara enkelt och säkert för slutkunden som vill använda företagsleasing. Genom att nyttja etablerad teknik, exempelvis BankID, har vi skapat en digital och smidig kundresa vilket är precis vad företagskunder ska förvänta sig. Inga långa väntetider för att bevilja kredit och ingen analog och långsam avtalhantering.

Leasing som betalningsalternativ är inget nytt men att arbeta med leasing på varor under 10 000kr har tidigare inte varit ekonomiskt försvarbart. Anledningen är enkel. Traditionell leasing har inneburit alldeles för mycket administration för att det ska löna sig att aktivt arbeta med leasing på lägre ordervärden. Det här har vi nu ändrat på – Leasing Simplified helt enkelt!

Intresserad av att börja arbeta smartare med leasing?